AxisNk
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
Ну, ваще, если брать главный закон страны, Конституцию то бишь, у нас страна светская и каждый выбирает по себе Женщину, религию, дорогу. Но, нашим власть держащим товарищам очевидно сие не ведомо(((Источник

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова

@темы: Истории из жизни